Make your own free website on Tripod.com

                                                                  

   05/03/2003

 خؤثيشاندانيَكي مةزن دذ بة لةشكركيَشي تورك

رِؤذي هةيني رِيَكةوتي 7\3\2003 كاتذميَر 14 لةويَستطةي سةرةكي شاري بيَرن ي سويسرا بةرةو بةردةم ثةرلةمانكؤميتةي ثشطيري لة كوردستان، ناوةندي هاوكاري كورد و مةلَبةندي كولتوري شاري بيَرن خؤثيشاندانيَك دذي لة شكركيَشي سوثاي توركيا بؤ كوردستان ساز دةكةن، تكاية بةدةم بانطةوازةكةمانةوة بيَن، هاتن بؤ هةمووانة

بة بيَ توانج 

ئةوةي بؤ طوكةر هةلَدةكةويَت بؤ رِاوكةر هةلَناكةويَت

 

  

 

 

 

 

 من ليَرة لةدايك بووم و ليَرةش دةمرم

سةدام حوسةيني ديكتاتؤرو فاشي سةبارةت بة ثيَشنيازي دةرضوون لة عيَراق و داواي مافي ثةنابةريكردن لة هةر وولآتيَك هةبيَت طوتي: من ليَرة لة عيَراق لةدايك بووم و دةبيَت ليَرةش بمرم، ئةوانةش ئةو ثيَشنيارةيان كردووة، نةك هةر  كاريَكي نائةخلاقيية بة لَكو سوكايةتيشيان بة كةسايةتي خةلَكي عيَراقةوة كردووة

ئةمةريكا برِياري خؤي دةدات

وا ضاوةرِوان دةكريَت لةم هةفتةي داهاتوودا ئةمةريكا برِياري يةكلايي كةرةوةي خؤي سةبارةت بة كيَشةي عيَراق بدات، هةروةها  رِؤذي هةيني بؤ جاريَكي تر نةتةوة يةكتطرتووةكان بة ئامادةبووني بليكس كؤدةبنةوةو ئةمةريكاش برِياري دووةم سةبارةت بة عيَراق دةخاتة رِوو ئةطةرضي رِوسيا هةر لة ئيَستاوة مافي ظيتؤي داوة. لةسةرضاوةيةكي ترةوة بةريتانيا ثيَشبيني ليَداني عيَراق لة دواي سيازدةي ئةم مانطةوة دةكات

 

 

ئؤثوزيسيؤن بةلاغي خؤ ي رِاطةيان

 بة بيَ توانج

    ثةرلةماني توركيا برِيارةكةي دواخست

ثةرلةماني توركيا ثاش طفتوطؤو مشت و مرِيَكي زؤر نةيتواني برِياري خؤي رِاطةيةنيَت، ئةطةرضي  زؤربةي دةنطةكان لةطةلَ هاتني 62000سةربازي ئةمةريكي بوون بؤ ناوضةكة.  بؤية وا ضاوةنوارِ دةكريَت جاريَكي تر كؤبنةوةو برِياريَكي يةكلاكةرةوة بدةن

سةراني عارةب برِياري خؤياندا 

سةراني عارةب لة كؤبوونةوةكةي خؤياندا دذي هةر هيَرشيَكي ئةمةريكي بؤ سةر عيَراق بةيانيَكي هاوبةشيان دةركرد، هةروةها لة بةيانةكةدا دذس هةر جةنطيَك وةستانةوة، كة لة بةرذةوةندي ئاسايشي عارةبي نةبيَت

 

 

 

 

  <<<<<